GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ham madde olarak yeniden üretim sürecine kazandırılarak değerlendirilmesidir. Geri dönüştürme yöntemleri her malzeme için farklıdır.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN AMACI

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hurdaların tekrar geri dönüşüme kazandırılmasıyla ham madde ihtiyacı azalır ve tabii kaynakların tükenmesini önler. Böylece artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Ayrıca geri dönüşüm ile büyük oranda enerji tasarrufu sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanır.

Bir alüminyumun geri dönüşümü sonucu tasarrufu sağlanan enerji, evinizdeki televizyonu üç saat çalıştırmak için yeterli olacaktır. Alüminyum sınırsızca tekrar tekrar geri dönüştürülebilir.

Geri dönüşüm, ülkemizin, kaynak ihtiyacını karşılayabilmesi için ithal ettiği hurda malzemeye ödediği döviz miktarını da azaltır.

Geri dönüşüm ile katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunlar ortadan kalkar. Aynı zamanda atıkların azaltılması ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi de sağlanmış olur. Dünya atmosferine daha az metan gazı ve daha az sera gazı salınmış olur.

Alüminyum, bakır, plastik, akü, pil, elektronik atıklar, demir ve tüm hurda metal çeşitleri geri dönüştürülebilir maddelerdir. Dünyada geri dönüştürülebilen atıklar yedinci doğal kaynak olarak kabul edilmektedir.

geri dönüşüm

Geri dönüşüm, Metkim Geri Dönüşüm bünyesinde üç aşamada gerçekleştirilmektedir:

  • Yeniden değerlendirilme imkanı olan metal hurdası ve plastik atıklar, oluştukları yerde ayrıştırılarak geri dönüşüm tesisimize taşınır.
  • Kaynağında ayrıştırılarak toplanan malzemeler cinsine ve çeşidine göre sınıflandırılır.
  • Ayrıştırılarak sınıflandırılan hurda metal ve plastik yeni bir malzeme üretiminde değerlendirilmek üzere ilgili sektöre gönderilir.
Call Now Button